Utbildningstjänster

Vi vet vad vi pratar om!

Vår styrka är att alla våra instruktörer har en fot i verkligehten och arbetar på räddningstjänsten och möter bränder och sjukvårdslarm varje dag!


Vi vet vad vi pratar om och vårt mål är att du ska våga agera och vara förberedd så mycket som de går!


Alla våra utbildningar består av exempel, scenarion och erfarenheter från verkligheten och består mestadels av praktik!

Vårt mål är att du ska våga göra någonting!

Hjärt- och lungräddning

med hjärtstartare


Grundläggande utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer

Lär dig Hjärt- och lungräddning:
Vuxen/Gravid

Barn 1-18 år

Baby 0-1 år


Utbildningen innehåller:

 • L-ABC
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp
 • HLR med praktiska övningar
 • Förevisning/övning med Hjärtstartare

Kursfakta

 • Upp till 12 deltagre per instruktör för bästa kvalitet
 • Tid: 1,5-3 timmar
 • Plats: I era lokaler
 • Pris:Be oss skicka offert

Första Hjälpen


Utbildningen innehåller:

 • L-ABC
 • Sjukdomslära (Hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes)
 • Akuta tillstånd (Astma, allergi, epilepsi)
 • Skador (Rygg/nackskador/fallolyckor, blödning, brännskador, förgiftning)

Kursfakta

 • Upp till 12 deltagre per instruktör för bästa kvalitet
 • Tid: 1-2 timmar
 • Plats: I era lokaler
 • Pris:Be oss skicka offert

Psykisk ohälsa


Akut Omhändertagande av Självmordsnära Person - AOSP


Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen finns i två versioner:

 • AOSP- som riktar sig till utryckningspersonal
 • AOSP-Asom vänder sig till skolor, kommuner, landsting, företag, föreningar, och privatpersoner.


Inga förkunskaper krävs!


Utbildningen innehåller:

 • Psykisk hälsa/ohälsa.
 • Riskfaktorer för självmordshandlingar.
 • Sårbarheter.
 • Myter och fördomar.
 • Vilken hjälp som kan erbjudas.
 • Bemötande
 • Samtalsträning i mindre grupper.


Kursfakta

 • Upp till x deltagre per instruktör för bästa kvalitet
 • Tid: info kommer
 • Plats: I era lokaler
 • Pris:Be oss skicka offert

Våld i nära relationer


Utbildningen innehåller:

 • Vad är våld (olika tyoper av våld)
 • Tecken att titta efter
 • Vad gör jag om någon jag känner är utsatt
 • Vart vänder man sig om man själv är utsatt


Kursfakta

 • Upp till 12 deltagre ( kan föreläsas för fler deltagare om föreläsning önskas)
 • Tid: 1-2 timmar
 • Plats: I era lokaler
 • Pris:Be oss skicka offert


Pågående dödligt våld/Terror


Info om kursinnehåll kommer...

Brandkunskap


Utbildningen innehåller:

 • Människans beteende
 • Brandförlopp/teori
 • Lagar och regler
 • Brandskydd
 • Utrymning
 • Praktisk släckning


Kursfakta

 • Upp till 20 deltagre per instruktör för bästa kvalitet
 • Tid: 1,5-2 timmar
 • Plats: I era lokaler
 • Pris:Be oss skicka offert

Systematiskt brandskydd (SBA)


Utbildningen innehåller:

 • Lagar och regler
 • Vad är ett SBA
 • "SBA snurran"
 • Brandskydd
 • Organisation/kontroller
 • Rundtur på er arbetsplats för kontroll av brandskydd


Kursfakta

 • Upp till 10 deltagre per instruktör för bästa kvalitet
 • Tid: ca 2 timmar
 • Plats: I era lokaler
 • Pris:Be oss skicka offert
unsplash